KIẾN THỨC LẬP TRÌNH

.NET, C++...
Sharepoint
Thiết kế web
Marketing Online
...

Về chúng tôi

THANHNAM SOFTWARE bao gồm đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Làm việc chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án trong và ngoài nước:
Tư vấn-triển khai giải pháp EOFFICE, ERP
Xây dựng phần mềm
Thiết kế wesite
Marketing online...

Chúng tôi luôn vì sự hài lòng của khách hàng, mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ và sẩn phẩm chất lượng nhất!
 

Lấy danh sách các list trong sharepoint

 
Để lấy danh sách này chúng ta sử dụng hàm sau đây:
 
private void AddListDes()
    {
        // Instantiate web instances      
        SPSite sourceSite = new SPSite(@"http://nkso:80");
        SPWeb sourceWeb = sourceSite.OpenWeb();

        SPListCollection dsList = sourceWeb.Lists;
        foreach (SPList list in dsList)
        {
            //lisSelect ở đây là asp ListBox
            lisSelect.Items.Add(list.Title);
        }
        lisSelect.DataBind();
    }
Bài toán này rất cần khi bạn muốn đồng bộ dữ liệu giữa 2 site trong sharepoint.
Chúc các bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN